Programy PITY

Doskonałe programy PITY do pobrania tutaj za free!

2014-02-16 | Admin | | | |

 Pit za 2013/2014 rok

Pit 38 objaśnienia

Zarobki z jednostki gospodarczej możemy obliczać na formularzu PIT 28 jeśli wybraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, opłacamy wtenczas podatek od sumy przychodów a nie dochodu, jak osoby korzystające z zasad ogólnych opodatkowania. Deklaracja PIT-28 służy podatnikom do rozliczania się z spożytkowaniem metody tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Przedstawiony tekst dostarczy podatnikowi najważniejszych treści dotyczących tej formy składania deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego. Sprzedaż majątku nieruchomego kupionego lub pobudowanego w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a gdy obywatel w danym roku innych zysków nie osiąga – na PIT-36.

Pit 38 objaśnienia

Aby móc wyliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego trzeba dokonać zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Fiskalnym. Istnieją następujące terminy zgłoszenia: do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego przychodu z tytułu najmu, dzierżawy i umów pokrewnych (do końca roku, jeżeli pierwszy przychód uzyskany zostanie w grudniu), w przypadku zakładania działalności gospodarczej – w dniu założenia działalności (definitywnym terminem jest dzień osiągnięcia pierwszego przychodu), do 20 stycznia – w pozostałych przypadkach. PIT 36l dotyka wyłącznie podatników rozliczających PITy z tytułu prowadzenia jednostki ekonomicznej. Deklaracje roczne przesyłamy do końca kwietnia po roku podatkowym, wyjątkiem jest formularz Pit-28, które musimy dostarczyć do ostatniego dnia stycznia.

Formularz pit 38

W każdym formularzu PIT 2013 trzeba podać dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i datę urodzenia podatnika. Muszą być one poprawne, dlatego należy sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędów. Poza tymi danymi w formularzu należy wpisać również aktualny adres zamieszkania. Z zastosowaniem programu Pity 2013 zdołamy wypełnić deklaracje Pit 39, Pit 28, PIT 37, PIT-36, Pit 38, PIT-36L oraz kompletną paletę apendyksów, a potem wydrukować czy też złożyć wykonane zeznania Pit za 2014 przez sieć. Nasz program PIT przez net to przede wszystkim: - uniwersalność- nasz program do PIT obsługuje wszystkie dostępne formularze PIT wraz z załącznikami, - wygoda - z naszą aplikacją masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więc więcej czasu na stanie w kolejkach, - bezpieczeństwo- aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich rachunków, a dodatkowo będzie krok po kroku instruować Cię co wpisać w danej rubryce, - prostota - zbudowaliśmy aplikację tak, aby nie sprawiła nikomu problemu, nawet osobom mało kompetentnym w posługiwaniu się komputerem.

Deklarację można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać do urzędu za pośrednictwem sieci internetowej (np. wykorzystując program do PITów 2013). Wypełnione rozliczenie trzeba koniecznie podpisać. Brak podpisu czyni zeznanie nieważnym. Wyjątkiem są formularze składane w formie elektronicznej, gdzie własnoręczny podpis został zastąpiony przez konieczność podania danych autoryzujących (imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego oraz kwoty przychodu wykazanej w poprzednim zeznaniu podatkowym). Blankiet PIT-36 a rozliczenie wspólne w małżeństwie za 2013 rok. Nie istnieje możliwość rozliczenia się poprzez PIT-36, jeżeli podatnik, małżonek lub dziecko: - uzyskują przychody podlegające przepisom o podatku tonażowym, - uzyskują przychody opodatkowane kartą podatkową, - uzyskują przychody, w przypadku których konieczne jest rozliczenie się poprzez PIT-28, - uzyskują przychody, które rozliczają się korzystając z PIT-36L. Formularz PIT-37 a małżeństwa - rozliczenie wspólne 2013/2014. Wypełniając PIT-37 istnieje możliwość wspólnego opodatkowania dochodów współmałżonków. Aby zliczać się w rzeczony sposób, para małżeńska muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi skarbowemu. Współmałżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok fiskalny, zaś w tym czasie nie może być luki w ich łączności majątkowej. Jakikolwiek z małżonków nie może podlegać przepisom dotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej i działów nadzwyczajnych produkcji rolniczej (opodatkowanych podatkiem liniowym), a dodatkowo przepisom dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku tonażowego. Z wnioskiem o łączne opodatkowanie w małżeństwie należy zgłosić się do 30 kwietnia w roku następującym po liczonym roku skarbowym.

Pit 38

Jeśli do dnia 20 stycznia roku skarbowego podatnik objęty opodatkowaniem ryczałtem nie powiadomił o zrezygnowaniu z własnej firmy lub nie dokonał wyboru innego typu opodatkowania, traktuje się, że dalej posiada jednostkę gospodarczą objętą opodatkowaniem lub wynajem w formie ryczałtu od przychodów. Formularz PIT-39 zawiera tylko jeden załącznik. Jest to PIT/ZG, który dodajemy w przypadku, jeśli uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody ze źródeł spoza granicy kraju. Formularz PIT-37 zawiera także kilka załączników. W przypadku odliczeń od dochodu lub podatku niezbędny jest druczek PIT/O, na cele mieszkaniowe użyjemy formularza PIT/D. W przypadku pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej załączymy druk PIT-2K.

Jak wypełnić pit 38

Wypełnić formularz fiskalny PIT-37 jesteśmy zobowiązani, gdy pobieramy mamy dochód na podstawie praw autorskich, emeryturę lub rentę, otrzymujemy świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy. Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2013 program. Należy pamiętać, że nawet jeżeli dochód, który osiągnęliśmy w trakcie roku nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, czyli 3091 zł, naszym obowiązkiem jest terminowe złożenie PIT-36 lub PIT-37 formularz. Ponieważ zaliczki na podatek dochodowy są odprowadzane w trakcie roku, po dostarczeniu zeznania do urzędu, otrzymamy zwrot opłaconego wcześniej podatku (jeżeli nie posiadamy żadnych zaległości podatkowych).

kreator pit 11 gotowe

Blankiet PIT-28 jest drukiem poświęconym dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki. Dodatkowo w deklaracji pit 28 z formy rozliczenia za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby osiągające zarobki z najmu oraz dzierżawy. Istnieje bez liku korzyści jakie wynikają ze złożenia deklaracji w postaci elektronicznej. Przystoi wymienić wśród nich przede wszystkim: oszczędność czasu, łatwość wypełnienia, gwarancja poprawności składanej deklaracji, ochrona środowiska, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, szybszy zwrot nadpłaty, bezpieczeństwo przesyłanych danych, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu. Stosując przedstawiony program do PIT za 2013 rok możesz wypełnić zdecydowanie prędzej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą mojego programu bez problemu rozliczysz: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-28, PIT-39, PIT-36L. Przedstawiony program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu z PIT 2013/2014.

program pity 2014

Kategoria: Pit 38 | Tagi: pit 38 za 2013, pit 38, rozliczenie pit 38, pit38 | Brak komentarzy
2014-02-15 | Admin | | | |

 Pity 2014 rok

Deklaracja Pit-28 zaplanowany jest dla osób pojedynczo posiadających interes o pozarolniczym zakresie, podatników prowadzących przedsiębiorstwo o pozarolniczym kształcie w postaci spółki cywilnej lub jawnej, podatników osiągająych dochody z tytułu poddzierżawy, podnajmu, wynajmu, dzierżawy i różnych umów tego wariantu, jeśli umowy te nie są związane z prowadzoną aktywnością gospodarczą. Każdy pragnie otrzymać jak najwyższe zwroty podatków, niestety mało kto ma możliwość by ogarnąć się w gąszczu prawa podatkowego, jakie regulują te zagadnienia, w związku z tym należałoby by zainteresować się naszym nieodpłatnym programem Pity 2014, który automatycznie tworzy każde ulgi fiskalne. Formularz PIT-39 rozliczany jest przez podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość lub związane z nią prawa nabyte. Wypada niemniej odnotować, że do rozliczenia podatku na bazie PIT-39 zalicza się sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej wybudowania lub nabycia. Oznacza to, że w 2014 roku podatnicy nie będą musieli uiścić podatku, wyliczanego w deklaracji PIT-39, od sprzedaży nieruchomości lub praw nabytych, które wybudowane lub zakupione zostały w 2008 r.

Pit 36 l

Do szczególnie znanych zeznań rocznych PIT należą: PIT 28, Pit-37, PIT-36. Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-36, PIT-39, PIT-28, PIT-38. Aplikacja PITy 2014 to wielce wygodny w zastosowaniu aplikacja pomagający przy szacowaniu jednorocznych druków podatkowych Pit.

Formularz skarbowy PIT-37 składają wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli wynagrodzenie z tytułu: należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, emerytur lub rent krajowych (w tym rent socjalnych, rent strukturalnych), świadczeń przedemerytalnych, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, zasiłków przedemerytalnych, wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego. Druk podatkowy PIT-37 składają wszyscy podatnicy, jacy zdobyli wynagrodzenie z tytułu: świadczeń przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, zasiłków przedemerytalnych, emerytur lub rent krajowych (w tym rent socjalnych, rent strukturalnych). Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, mają prawo do umniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania (wyjątek stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wypełniające formularz PIT 37, naliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową.

Pit 36l interaktywny

Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% opłaconego przez siebie podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Aby wspomóc wybraną OPP należy wpisać w zeznaniu rocznym jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podać wnioskowaną kwotę. Deklaracja PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37. Wysyłanie formularzy PIT przez globalną sieć Internet jest niesamowicie łatwe i prędkie, dostępny na naszej witrynie internetowej darmowy program do zeznań PIT ekspresowo wysyła PITy poprzez internet, nie jest to wcale bardzo skomplikowane, sprawdź sam dzisiaj.

Pit 36l druk

Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-38, PIT-39, PIT-37, PIT-36L, PIT-40, PIT-28, PIT-36. Z odliczenia prorodzinnego na dziecko ma możliwość stosować osoba, który za rok podatkowy pełnił misję opiekuna prawnego, o ile pociecha z nim żyła lub pełnił kompetencję rodzicielską lub piastował opiekę przez wykonywanie funkcji familii zastępczej na kanwie werdyktu sądu lub umowy parafowanej ze starostą. Wypełnienie PIT-37 naszym programem zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 5 minut.

pit d druk

Druk pit 36l

PIT 36 dotyczy Polaków którzy zarabiali prowadząc własną działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (18-32%). Zeznanie PIT-28 najłatwiej wypełnić za pomocą gratisowego programu do PIT-28. Niniejsza aplikacja automatycznie podpowie Ci co wpisać w danej kolumnie, a także dokona za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń. Zredukuje to zdecydowanie możliwość popełnienia błędu podczas wypełniania zeznania podatkowego. Pobierz program do PIT 28 i rozlicz się z ryczałtu w ciągu kilku minut. Możesz również wypełnić PIT-28 przez internet. W jakim celu wybrać mój program do Pit 2014? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto co wyróżnia niniejszy program:- w pełni darmowy, - intuicyjny interfejs, - i co najważniejsze! Masz możliwość wysłać PIT przez internet bez wychodzenia z domu. Nie trać więcej czasu w kolejkach!, - podpowiedzi w trakcie wypełniania- nie będziesz sam rozliczając się z PIT- na każdym kroku możesz liczyć na instrukcje dotyczące tego co powinieneś wpisać w danym polu, - w pełni uniwersalny - obsługuje PIT-28, PIT-39, PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz wymagane załączniki, - przedstawiony program podpowie Ci jakie załączniki powinieneś dodać do swojego zeznania podatkowego

kalkulator 260x180

Pit 36l instrukcja

Za pomocą mojej internetowej aplikacji możesz nie tylko sprawnie i bezpiecznie wypełnić PIT za 2013 rok, ale również masz możliwość wysłania go przez sieć do Urzędu Skarbowego. Zaoszczędzisz w ten sposób mnóstwo czasu, który spędziłbyś w kolejkach. Przesłanie PITu przez sieć to wielka wygoda oraz oszczędność czasu i nerwów. Do niezwykle znanych deklaracji rocznych należą: PIT 28, PIT 37, PIT-36. Nie trać czasu na stanie w kolejce - skorzystaj z e-deklaracji.

Ostatnimi czasy bardzo popularne jest wypełnianie PITów za pomoca internetu. Nie ma co się dziwić, gdyż rozliczenie online jest zdecydowanie szybsze, a również bezpieczniejsze niż tradycyjne wypełnianie formularza PIT. Prócz tego możesz wysłać zeznanie podatkowe prosto do Urzędu Skarbowego, dzieki czemu zaoszczędzisz sporo czasu, który spędziłbyś w kolejkach. Programy, które pozwalają rozliczenie i wysłanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszelkich danych wprowadzonych do serwisu dzięki zastosowaniu złącza kodowanego. Dane są bezpiecznie przechowywane na serwerach, które ręczą, że żadne zaufane informacje nie dostaną się w nienależyte ręce. W przypadku formularza pit 28 2013 niezależnie od ilości dzieci, pozyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy uprawnienia do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

2014-02-15 | Admin | | | |

 PIT 2014

Miło nam obwieścić, że w naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie dane na temat sporządzenia formularza PIT 28, a także pobiorą Państwo całkowicie gratisowy program, który sporządzi za Was formularz skarbowe w formularzu PIT-28. Ponieważ obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego został wycofany, konieczne było stworzenie innej metody identyfikacji podatników oraz weryfikacji tożsamości osoby, która składa deklarację PIT. W związku z tym wprowadzono obowiązek podawania tzw. danych autoryzujących. Ich zgodność jest wymagana do przesłania e-deklaracji do urzędu skarbowego. Wypełnienie PIT-37 naszym programem zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 5 minut.

Jak wypełnić pit 37 2013

Używając Kreatora PIT, podatnik nie musi nawet wiedzieć, które druki ma wypełnić, bowiem Kreator sam dobierze prawidłowe dokumenty do wypełnienia. Deklaracja PIT-28 musi jednak zostać złożona stosunkowo dużo wcześniej, ponieważ już do 31 stycznia roku poprzedzającego rozliczenie podatkowe za dany rok, co oznacza, że gdybyśmy chcieli skorzystać z ryczałtu w roku 2014 należy już 20 stycznia 2013 zadeklarować to w Urzędzie Skarbowym. Formularz Pit-38 wykorzystywany jest przez obywateli prywatnie trudniących się handlem papierami wartościowymi albo sprzedających udziały w spółkach prawa handlowego.

W wypadku zeznania pit 28 2013 bez względu od ilości dzieci, pozyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy uprawnienia do zastosowania ulgi na dziecko. Program PIT 2013 zaręcza najwyższe zwroty podatkowe, pobierz go nieodpłatnie już teraz i oszczędź sobie kłopotów, jakie na Ciebie czekają jeżeli zastosujesz inny software. Ta aplikacja PIT sama wypełni za Ciebie wszystkich wyliczeń, a dodatkowo będzie sugerować Ci co wpisać w danym polu. Aby sprawnie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok pobierz program do PIT lub wypełnij zeznanie podatkowe przez internet.

Pit 37 online

Możesz dodatkowo sporządzić PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online! W każdym formularzu PIT 2013 trzeba podać dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i datę urodzenia podatnika. Muszą być one poprawne, dlatego należy sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędów. Poza tymi danymi w formularzu należy wpisać również aktualny adres zamieszkania. EDeklaracje to system informatyczny udostępniany przez fiskusa, dzięki niemu mamy możliwość wysyłać zeznania PIT poprzez globalną sieć bez wychodzenia z mieszkania. Do niedawna stosowanie systemu e-Deklaracje było zarezerwowane dla księgowych, bowiem normalnych śmiertelników nie było stać na niezmiernie drogie programy potrzebne do przesyłania formularzy PIT poprzez system e-Pity. Sytuacja odmieniła się w momencie gdy udostępniliśmy nasze oprogramowanie Pity 2014, dzięki tej aplikacji każdy może wysłać PIT ze swojego miejsca zamieszkania przez sieć globalną.

Pit37 formularz

Wypatrujesz dobrego i darmowego programu do formularza PIT-37? Doskonale trafiłeś! Z myślą o polskich podatnikach przygotowaliśmy szybką, intuicyjną i co najważniejsze bezbłędną aplikację do wypełniania PIT-37. Opisywany program możesz zarówno pobrać na własny komp, jak i uruchomić przez internet (program pit-37 online). Obie wersje funkcjonują w taki sposób. Od Ciebie zależy, z której jest Ci wygodniej skorzystać. Za pomocą niniejszego programu wypełnisz nie tylko PIT-37, ale również inne zeznania podatkowe wraz z załącznikami. Podsumowując za pomocą tego programu do PIT wypełnisz PIT/ZG, PIT-37, PIT-39, PIT/O, ZAP 3, PIT-38, PIT-36, PIT/B, PIT-28, PIT-36l, NIP 2, PIT-2K i wszystkie inne załączniki do zeznań podatkowych. Aplikacja PIT 2013 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2013 rok, ale też poczyni za Ciebie każdych obliczeń. Prezentowany program do PITy 2013 obsługuje: PIT-36, PIT-39, PIT-28, PIT-38, PIT-36L, PIT-37 oraz wszelkie wymagane załączniki do deklaracji fiskalnej. W przypadku upustów na formularzu PIT-38 nie rozliczymy żadnego. Rozliczanie razem ze współmałżonkiem także nie jest możliwe w ramach wspólnoty majątkowej.

pit 28a 2013 najem

Osoby, które mają na utrzymaniu małe dzieci są w stanie w druku podatkowym odjąć ulgę na dziecko. Zbycie nieruchomości zakupionej lub postawionej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeżeli obywatel w danym roku innych dochodów nie osiąga – na PIT 36. Sporządzanie druku PIT-37 ogranicza się do wprowadzenia nazwy Urzędu Skarbowego akuratnego dla naszego miejsca zamieszkania. W dalszej części podajemy swoje dane osoby, a wypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem, również jego dane osobowe. W następnej kolejności wykazujemy swoje dochody otrzymywane z wyżej wymienionych źródeł. Kolejną czynnością jest wyliczenie sumy odliczeń od dochodu, a po tym obliczenie podstawy opodatkowania i podatku właściwego. Potem wykazujemy sumę odliczeń od podatku, a ostatecznie podajemy właściwą sumę podatku do zapłacenia.

pit 36l

Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do ulg i odliczeń, wyliczony wcześniej dochód można umniejszyć o: dokonane darowizny, ulgi PIT 2013 odliczane od dochodu (rehabilitacyjną, internetową, na IKZE, na pomoc domową, na szkolenie uczniów, odsetkową), straty z lat ubiegłych oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Wypełnianie druku PIT-36L czeka tych z nas, którzy zadeklarowali liniową formę opodatkowania. Dotyczy to podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą bądź produkcję rolną specjalnych działów. Stawka podatku zawsze jest taka sama, niezależna od przychodu i wynosi 19%. Nie występuje tu także kwota wolna od podatku oraz 32% stawka od nadwyżki. Edycja online mojego programu do PITy 2013 to przede wszystkim luksus i oszczędność czasu! Nic nie musisz ściągać, ani tym bardziej instalować. Wystarczy, że jedynie uruchomisz aplikację PIT ONLINE klikając w poniższy baner. Będziesz mógł wówczas sporządzić PIT przez sieć na stronie tmxp.pl.

Tworzenie deklaracji rocznych jest super łatwe z gratisowym programem PIT 2014. Tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym pozarolniczą), zawarli umowę najmu, lub korzystają z kredytu podatkowego i uzyskują wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, czeka rozliczenie i wypełnienie druku PIT-36. Do podatku opłacanego wedle tego druku stosuje się skalę podatkową 18-32%. Formularz PIT-36 dotyczy także tych osób, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej. Próg podatkowy wynosi w tym przypadku 85 528 zł. Odliczenia podatkowe, które możemy wykorzystać wypełniając zeznanie PIT-28 jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o PIT/O, pomimo że niektóre z nich nie są w ogóle uwzględnione i dopuszczalne w tym formularzu.

Odmiana online tego programu do Pit 2013 to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu! Nic nie musisz pobierać, ani tym bardziej instalować. Wystarczy, że jedynie włączysz aplikację PIT ONLINE klikając w poniższy baner. Będziesz mógł wtedy rozliczyć PIT przez net na stronie abcpodatkowe.pl. PitY 2014 to oprogramowanie do corocznych obliczeń podatków, który służy od początku stycznia do zakończenia kwietnia 2013 r. do wyznaczenia podatku dochodowego osób fizycznych a również podatku ryczałtowego w roku 2013. Podatek liniowy dotyczy wszystkich zysków nabytych i opodatkowywanych w zakresie firmy. Nie da się dlatego osiągnąć z własnej firmy zarobków objętych podatkiem liniowym oraz być udziałowcem spółki osobowej objętej opodatkowaniem na regułach skali podatkowej.

2014-02-14 | Admin | | | |

Program Pit 2013/2014 rok

Aplikacja PIT 2013 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2013 rok, ale także zrealizuje za Ciebie wszelkich obliczeń. Mój program do PITY 2014 obsługuje: PIT-36L, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 oraz wszystkie wymagane załączniki do deklaracji fiskalnej. Na abcpodatkowe.pl mają Państwo możliwość utworzenia PITów też przez internet. Jest to najwygodniejsza metoda rozliczenia z Fiskusem, jako że nie musimy niczego ściągać na osobisty komputer ani tym bardziej instalować. Za pomocą programu do PIT w wersji internetowej mamy możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej w oparciu o blankiet PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-28, PIT-37. Moja aplikacja online umożliwia również wypełnienie załączników do PIT. Stosując Kreator PIT nie musisz znać się na rozliczaniu deklaracji PIT, kreator druków PIT w pełni samodzielnie wygeneruje odpowiednie zeznanie.

Pit 37 druk 2013

Dla kogo asygnowany jest formularz PIT-37? Druk PIT-37 przydzielony jest dla całej gamy podatników w Polsce. Wykorzystują go osoby, uzyskujące wynagrodzenie wynikające ze stosunku służbowego, chałupnictwa (czyli pracy nakładczej), stosunku pracy. Każdy otrzymujący rentę, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, emeryturę też wylicza się poprzez PIT-37. Gratisowo pobierz PROGRAM PIT z taxmachine.pl - Rozlicz się z podatku za 2013 rok! Z niniejszej witryny WWW możesz również pobrać w pełni gratisowy program do wypełniania PIT za 2013 rok! Za pomocą tego programu wypełnisz PIT-28, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-36L, PIT-37, a także wszelkie dodatki dołączane do zeznań podatkowych.

Suplementy do PIT-36. Istnieje bardzo szeroki katalog dodatków powiązanych z formularzem PIT-36. Składając deklarację w tej formie może być wymagane dołączenie druku:- PIT/M – wykazując dochody małoletnich dzieci, rozliczanych łącznie z rodzicami, - PIT/Z – składany przez osoby korzystające z kredytu podatkowego, - PIT/B – w przypadku informowania o dochodzie lub stracie z pozarolniczej działalności gospodarczej, - PIT/ZG – w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, - PIT/D – podczas odliczania od dochodu lub podatku kwot wynikających z wydatków mieszkaniowych (w przypadku ulgi odsetkowej należy również dołączyć PIT-2K), - PIT/O – informując o stosowanych ulgach od dochodu lub podatku (np. ulgi na Internet, na dziecko). Podatnik ma opcję by odliczyć w formularzu PIT ulgę od dochodu uregulowanych składek na ZUS. Dla kogo asygnowany jest druk PIT-37? Zeznanie PIT-37 przypisany jest dla całej gamy podatników w Polsce. Korzystają z niego osoby, uzyskujące honorarium wynikające ze stosunku pracy, chałupnictwa (czyli pracy nakładczej), stosunku służbowego. Każdy otrzymujący emeryturę, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, rentę też wylicza się poprzez PIT-37.

Jak wypelnic pit 37

Zeznanie PIT-38 wypełnia się w większości wypadków na podstawie dostarczonych przez maklerów giełdowych druków PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać wzmiankowany druk do końca lutego 2014 r. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie wstawić należy w druku, który dostępny jest w dole. Dochody z własnej działalności obliczamy na deklaracji Pit-36 albo Pit-36L, w zależności od wybranej metody opodatkowania przychodu. Z jakiego powodu wybrać właśnie wymieniony program do rozliczeń rocznych? - nie zrobisz błędu w obliczeniach - niniejszy program wykona je za Ciebie!, - niniejszy program udostępniony jest całkowicie bezpłatnie, - opisywana aplikacja do wypełniania PIT została przygotowana przez wytrawnych księgowych i informatyków, co sprawia, że możesz być pewny, że w Twoje zeznanie podatkowe nie wkradnie się nawet najmniejszy błąd, - wszystkie Twoje dane podawane przy rozliczaniu się z podatku są zaszyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach (tylko Ty masz do nich dostęp), - możesz pobrać darmowy program, jak również wypełnić PIT przez internet.

Formularz pit 37 2014

Blankiet skarbowy PIT-37 składają wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli wynagrodzenie z tytułu: zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych). Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-39, PIT-40, PIT-36L, PIT-37. W formularzu PIT 37 mogą być rozliczane jedynie te przychody, od których zaliczki na podatek dochodowy były odprowadzane przez płatnika (np. pracodawcę lub zleceniodawcę). Podatek naliczany jest na zasadach ogólnych – 18% od przychodów poniżej 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.

pity program 2013 2014

Druk pit 37 do wydrukowania

Dochody z firmy możemy obliczać na deklaracji PIT-28 jeżeli wybraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, płacimy wtedy podatek od wysokości przychodów a nie dochodu, tak jak dla stosujących opodatkowanie według skali podatkowej. PIT 36L prześlą tylko Ci prowadzący działalność gospodarczą, którzy najdalej do dnia 20 stycznia 2014 r. przekazali do Urzędu Skarbowego powiadomienie, że chcą obliczać taksę w postaci liniowej. W witrynie epodatki.eu możesz wypełnić formularz PIT 2013 przez net. Wystarczy jedynie wejść tutaj, wybrać zeznanie podatkowe, które chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku. Możesz również skorzystać z systemu e-deklaracje, dzięki czemu wyślesz PIT prosto do Urzędu Skarbowego.

druk pit 38

Za pomocą naszej aplikacji do PIT możesz rozliczyć się kompleksowo z podatku dochodowego za rok 2013 w 2014 rok. Nasz program zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji online pozwala na rozliczenie każdego zeznania podatkowego wraz z formularzami. Mąż i żona tworzą PIT-38 niezależnie, każdy dla siebie. Nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie w związku z zarobkami wykazywanymi na PIT-38. Ażeby złożyć formularz PIT-28 i skorzystać z ulgowego opodatkowania najpierw trzeba złożyć deklarację do Fiskusa, w której wyrażona będzie chęć skorzystania z tej formy rozliczenia podatkowego. Wówczas zostaną sprawdzone wszystkie informację o danym podatniku oraz czy spełniają oni wszelkie wymagania.

Zawiadamiamy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji fiskalnej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Z ulgi na internet można korzystać wyłącznie rok po roku, przez dwa lata, co oznacza, że jeśli skorzystaliśmy z niej w 2012 roku lub wcześniej nie możemy już tego dokonać. Tylko w przypadku kiedy odliczyliśmy od podatku ulgę internetową w poprzednim roku rozliczeniowym lub chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy możemy to uczynić. Ulga internetowa dotyczy tylko tych osób, które w roku rozliczeniowym, czyli 2013 korzystały z Internetu na podstawie umowy, z której wynika, że uiszczaliśmy miesięczne opłaty za używanie Internetu. Wszystkie osoby, które korzystały z niego nieodpłatnie nie będą mogły skorzystać z ulgi internetowej.

Najświeższe statystyki wskazują, że wciąż my - Polacy mamy trudność z samodzielnym rozliczeniem się z podatku.

2014-02-14 | Admin | | | |

 Pity za 2013/2014 rok

By mieć możność obliczać podatek na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego powinno się dokonać zgłoszenia w właściwym Urzędzie Fiskalnym. Występują następujące terminy zameldowania: w przypadku zawiązywania aktywności gospodarczej – w dniu założenia aktywności (definitywnym terminem jest dzień osiągnięcia początkowego dochodu), do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu początkowego przychodu z tytułu wynajmu, dzierżawy i umów analogicznych (do krańca roku, jeśliby pierwszy zarobek nabyty zostanie w grudniu) względnie do 20 stycznia – w pozostałych wypadkach. Czy osoby pozostające w związku matrymonialnym mogą rozliczać się razem? Tak, deklaracja PIT-37 umożliwia taki sposób składania zeznania podatkowego. Warto jednak zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami. PIT-38 to zeznanie, które składają obywatele, którzy osiągnęły dochody kapitałowe, na przykład ze sprzedaży instrumentów pochodnych, akcji, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych.

Pit 39

Wykorzystanie ulgi fiskalnej jest możliwe jedynie w przypadku poprawnie wypełnionych załączników PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2013/2014. Sprzedaż posesji nabytej lub postawionej w latach od 2007 do 2008 należy rozliczyć na zeznaniu PIT-28, PIT 36, Pit 38, PIT 36l. Wypatrujesz programu do PIT-39? Dzięki nam możesz szybko i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za pomocą programu PIT-39. Możesz także wypełnić zeznanie przez internet.

Formularz pit 28 mogą sporządzić również osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z najmowania, dzierżawienia, poddzierżawienia, podnajmowania, lecz każda z tych osób, aby skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego musi przedtem złożyć do Urzędu Fiskalnego oświadczenie, w której zaznaczona będzie chęć użytkowania z tej formy opodatkowania. Oprócz aplikacji PIT online oferujemy również standardowy program, który możesz pobrać i zainstalować na własnym komputerze. Za pomocą naszego program tak samo jak w przypadku aplikacji PIT przez Internet masz możliwość wypełnić PIT-36, PIT-28, PIT-39, PIT-37, PIT-38, PIT-36L, PIT-40. W przypadku organu wypłacającego renty, organizacja ta zwyczajowo przeliczy podatników za nich (Pit-40A), przy czym nie ma obowiązku składać formularza PIT-12. Podatnik Pit 40\A może potraktować jako informację, na kanwie jakiej stworzy PIT 37 (albo inne zeznanie zależnie od pozostałych źródeł zysków).

Jak wypełnić pit 39

Podatnik składający zeznanie PIT-37 nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej. Nie może być zobligowany do doliczania dochodów nieletnich dzieci. Istnieje dodatkowo zakaz obniżania dochodów o straty z zeszłych lat. Wypełnić formularz skarbowy PIT-37 jesteśmy zobligowani, gdy pobieramy otrzymujemy świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy lub Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, mamy dochód na podstawie praw autorskich, emeryturę lub rentę. Twórz roczny PIT za rok 2013 naszym programem PIT 2014, jest to nadzwyczaj łatwe. Przygotowane zeznanie PIT możesz dostarczyć do Urzędu Skarbowego bez wychodzenia z mieszkania z pomocą systemu e zeznania.

Pit 39 przykład

Jak odliczyć ulgę na internet od podatku? Aby dokonać odliczeń podatkowych za ulgę internetową należy wypełnić wniosek PIT/O, który jest załącznikiem do PIT-36 i PIT-37. Osoby, jakie nie tworzą deklaracji PIT za pośrednictwem chlebodawcy lub uzyskują zarobki z różnorodnych źródeł, w tym fragment bez pośrednictwa pracodawcy, składają PIT-36. Mamy dla Państwa bezpłatny program do PIT w wersji do pobrania na osobisty laptop. Za jego asystą w podobny sposób możemy wypełnić wszelkie formularze PIT za 2013 rok czyli PIT-28, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-37. Co więcej program sam zaproponuje Ci dodanie aneksów do Twojego zeznania podatkowego.

program pit 38 2013 2014

Łączne opodatkowanie przez zeznanie PIT-37 polega na opodatkowaniu wspólnym od sumy dochodów osiągniętych przez małżonków w danym okresie rozliczeniowym, po osobistym potrąceniu kwot sprecyzowanych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek liczy się na bazie podwójnej wysokości podatku, który obliczony jest od połowy sumy dochodów małżonków. Należy jednakże zauważyć, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. dywidendy, wygrane w grach liczbowych, odsetki z bankowych lokat. W sytuacjach, w których jeden z małżonków nie przekroczył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku również stosuje się ten sposób kalkulowania podatku oraz należy utworzyć zeznanie PIT-37. Rozliczenie PIT-37 powinno zostać przeprowadzone do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Aby znacznie przyspieszyć proces rozliczenia się z Urzędem Skarbowym proponujemy wypełnianie formularza przez program lub internet. Nasz program szybko i sprawnie dokona wszelkich obliczeń a druk dojdzie na czas do urzędu. Możemy naszą deklarację wypełnić w trybie online. Rozliczanie PIT-37 przez internet jest naprawdę wygodne, zaoszczędza znacznie nasz czas. Zeznanie PIT-37 sporządzamy tylko wtedy gdy otrzymujemy zarobki tylko z pośrednictwem płatników podatku dochodowego np. od jednostki w której pracujemy, z emerytury czy też z renty itd.

druk pit 0 2013

Od dziś możesz prędko i bez ryzyka rozliczyć się z podatku za 2013 rok za pomocą internetu. Nie musisz nic pobierać- wypełnij PIT online! Mój program Pity 2013 został dokładnie przyszykowany przez oddział wiarygodnych i wprawnych informatyków i testowany przez dziesiątki księgowych. Dzięki temu właśnie możemy Państwu zagwarantować najwyższą jakość oferowanego przez nas programu. Należy pamiętać, że nawet jeżeli dochód, który osiągnęliśmy w trakcie roku nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, czyli 3091 zł, naszym obowiązkiem jest terminowe złożenie PIT-36 lub PIT-37 formularz. Ponieważ zaliczki na podatek dochodowy są odprowadzane w trakcie roku, po dostarczeniu zeznania do urzędu, otrzymamy zwrot opłaconego wcześniej podatku (jeżeli nie posiadamy żadnych zaległości podatkowych).

Aplikacja PIT 2014 umożliwia otrzymanie nadpłaconego podatku, aplikacja automatycznie potrąca maksymalne kwoty możliwych do zastosowania ulg, a Ty jesteś szczęśliwy z naprawdę dużych nadpłaconych podatków. Jeżeli podatnik sporządza się z umowy o pracę albo z emerytury albo renty i nie korzysta z ulg skarbowych albo łącznego rozliczenia z małżonkiem lub jako podatnik samotnie wychowujący malucha, może wnioskować o tworzenie go poprzez płatnika. W przypadku formularza PIT-28 ubezpieczenie zdrowotne odlicza się od ryczałtu. Kwota ta dodatkowo nie może być wyższa niż 7,75% wymiaru składki. Kwota na ubezpieczenie zdrowotne w pit 28, która stanowi obniżenie podatku ustalone są na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

2014-02-13 | Admin | | | |

 Pity za 2013/2014 rok

Twój formularz PIT-39 prawidłowo i szybko rozliczy nasz program do PIT. Zrobisz to w takiej w formie, jakiej tylko zechcesz – przez internet online wyślesz wypełnione zeznanie wprost do Urzędu Skarbowego. Baza programu zawiera niezbędne druki i załączniki. Rozlicz i wypełnij PIT-39 przez nasz program – naprawdę warto. Wybierając ryczałt nie da się się kalkulować łącznie dodatkowo z zarobków objętych podatkiem poza ryczałtem ewidencjonowanym, na przykład podatkiem 18% wedle skali podatkowej. Podatnik ma opcję by odliczyć odliczenie od przychodu zapłaconych składek na ZUS.

Jak wypełnić pit 36

Za pomocą oprogramowania PitY 2014 abcpodatkowe.pl wypełnisz PIT nawet bez wiedzy księgowej - będziesz krok po kroku instruowany, co w jakim polu wpisać. Program sam wykona za Ciebie wszelkie wyliczenia, co też eliminuje prawdopodobieństwo jakiejkolwiek pomyłki. Na koniec masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną - po co tracić czas na stanie w kolejkach? Do posłania PIT przez internet nie potrzebujesz cyfrowego podpisu, Twoje dane osobiste są świadectwem tożsamości dla Urzędników. Powszechnie używaną przez podatników ulgą jest odliczenie na dziecko, dzięki niej potrącamy 1112,04 od podatku na każde dziecko, stosując tą ulgę możemy odzyskać rzeczywiście duże kwoty podatku. Deklaracja PIT-38 najczęściej łączony jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38.

Datą zakupienia posesji jest data podpisywania aktu notarialnego przekazującego nieruchomość. Datą wybudowania – data zdania majętności do wykorzystywania. Wypełnianie druku PIT-36L czeka tych z nas, którzy zadeklarowali liniową formę opodatkowania. Dotyczy to podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą bądź produkcję rolną specjalnych działów. Stawka podatku zawsze jest taka sama, niezależna od przychodu i wynosi 19%. Nie występuje tu także kwota wolna od podatku oraz 32% stawka od nadwyżki. Wysyłanie formularzy PIT poprzez globalną sieć Internet jest bardzo łatwe i prędkie, dostępny na naszej stronie internetowej nieodpłatny program do druków PIT prędko wysyła PITy przez internet, nie jest to wcale bardzo trudne, sprawdź sam jeszcze dzisiaj.

Pit 36 wzor

Przekaż PIT przez globalną sieć. Co więcej za asystą niniejszego programu w wersji internetowej, jak również stacjonarnej masz możliwość wysłania PIT przez internet do Urzędu Skarbowego. To zdecydowanie uprości Twoje rozliczenie z podatku. Od dziś nie będziesz musiał nawet wychodzić z domu, aby złożyć PIT. Osoby wysyłające PITa przez net mogą także spodziewać się szybszego zwrotu podatku niż w przypadku składania PIT w Urzędzie Fiskalnym. Aby rozliczyć Pity 2013 z programem nie musisz znać się na podatkach, wystarczy że wejdziesz na ftpa.pl. Pit 36 należy wysłać gdy posiada się źródła zysków z innych źródeł, opodatkowanych na według skali podatkowej przy użyciu skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie był zobligowany do odprowadzania wpłat.

Druk pit 36 2013

Od dzisiaj zdołasz błyskawicznie i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za 2013 rok za pomocą internetu. Nie musisz nic ściągać- utwórz PIT online! Formularz PIT-28 wraz z obowiązującymi załącznikami, w których dokonamy wszelkich odliczeń podatkowych i nie tylko, nie należy składać jak w większości przypadków do 30 kwietnia, lecz 31 stycznia danego roku rozliczeniowego. Do nadania deklaracji podatkowej przez internet do Urzędu Fiskalnego nie potrzebujesz certyfikowanego podpisu elektronicznego. Wpisane przez Ciebie w formularzu dane osobiste są dla urzędników potwierdzeniem Twojej tożsamości.

pit 37 2014 druk

Pit 36 pit 37

Warto skorzystać z naszego programu do PIT. Wypełnianie przez internet jest naprawdę prostym i szybkim procesem, druk uzupełniamy dzięki aplikacji lub w trybie online. Odejmowanie od podatków ulg podatkowych bardzo często jest skomplikowane, istnieje niezwykle dużo przepisów prawnych, sporo interpretacji podatkowych, a interpretacje podatkowe często są bardziej zawiłe niż same paragrafy w ustawach, dlatego też warto skorzystać z bezpłatnej aplikacji PIT 2013, który odejmuje wszelakie ulgi automatycznie. Naczelną zasadą jest taka, że każda e-deklaracja posiadać powinna bezpieczny podpis elektroniczny. Aby ułatwić składanie rocznych zeznań podatkowych Pit 2014 zezwolono na wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną takich jak - PIT 39, PIT 28, PIT 16, PIT 36L, PIT 16A, PIT 19A, PIT 36, PIT 38, PIT 37.

pit d 2014

Pit 36 co to jest

Podatnik sporządzający formularz PIT-37 nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej. Nie może być zobowiązany do doliczania dochodów małoletnich dzieci. Istnieje również zakaz obniżania dochodów o straty z zeszłych lat. Dlaczego skorzystać z przedstawianego programu do PIT? - moja aplikacja dokonuje za Ciebie wszelkich wymaganych obliczeń - brak okazji na pomyłkę, - w pełni darmowy program do PIT, - Twoje wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane i nikt nie ma do nich wglądu oprócz Ciebie, - ten program był testowany przez doświadczonych księgowych, dzięki czemu korzystanie z niego jest w pełni bezpieczne, - udostępniamy zarówno program do pobrania, jak i aplikację PIT-37 online. Wypełnianie formularza należy rozpocząć od podania identyfikatora podatkowego. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest to numer PESEL, natomiast w przypadku przedsiębiorców – NIP. Miejscem składania zeznania jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika. We właściwej rubryce należy podać adres odpowiedniej jednostki. Podatnicy składający zeznanie za dany rok po raz pierwszy, wskazują jako cel składania zeznania „złożenie zeznania”. W przypadku składania korekty, trzeba wybrać opcję „korekta zeznania”.

Gdy osoba otwiera własną firmę w okresie roku podatkowego – oświadczenie o doborze opodatkowania liniowego należy przekazać do dnia poprzedzającego dzień zainicjowania tej firmy, nie później jakkolwiek niż w dniu otrzymania pierwszego zysku. Generowaniem deklaracji rocznych najczęściej zajmują się eksperci, doradcy podatkowi, księgowi, jednakowoż nie zawsze jesteś skazany na korzystanie z ogromnie drogich usług profesjonalistów, dysponując minimalną wiedzą o podatkach i jedyny na rynku, darmowy program do formularzy PIT jesteś w stanie przygotować swoje własne deklaracja automatycznie, z naszym oprogramowaniem PIT 2013 nie zajmie Pani lub Panu to bardzo dużo czasu. Polacy, jacy mają na wychowaniu małe dzieci są w stanie w formularzu podatkowym uwzględnić ulgę na dzieci.

Pit 38 składają Polacy, jacy w roku podatkowym nabyli osobiście (poza jednostką gospodarczą) zarobki z tytułu: objęcia udziałów (akcji) w jednostkach mających indywidualność prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż firma lub zorganizowany fragment jednostki, sprzedaży użyczonych papierów wartościowych (czyli tak zwana sprzedaż krótka), sprzedaży udziałów w biznesach posiadających indywidualność prawną, odpłatnego zbycia wartościowych papierów, zbycia derywatów oraz realizacji praw z nich wynikających.